Posts

Showing posts from April, 2013

सह्याद्रीचं "माणिक"

Image
संध्याकाळचे सहा वाजत आले होते. आभाळाला टेकलेल्या त्या लिंगोबाच्या डोंगराचा अर्थात कर्नाळा किल्ल्याचा उत्तुंग सुळका मावळतीची कोवळी किरणं अंगावर झेलत शांतपणे उभा होता. सा-या आसमंतावरच एक प्रकारची जादू झाल्यासारखं झालं होतं. त्या सोनेरी शलाकांमध्ये न्हाऊन निघालेले सह्याद्रीचे ते रौद्र कडे मात्र निखालस सुंदर दिसत होते. पण कर्नाळ्यावरून दिसणा-या प्रबळ,इर्षाळ,कलावंतीण,चंदेरी,म्हैसमाळ,मलंग या परिचितांमध्ये एक खडा पहाड मात्र स्वत:च्याच धुंदीत संध्याकाळचा गार वारा अंगावर घेत खडा होता. त्याच्या पहाडाला एक छोटा लिंगीसारखा सुळकाही चिकटून उभा होता. एखाद्या रत्नावर कोवळ्या उन्हाचा कवडसा पडल्यावर ते रत्न ज्याप्रमाणे उजळून निघेल तसा आभास त्या बुलंद आकाराच्या डोंगराने निर्माण केला होता. कर्नाळ्यावरून अनुभवलेल्या त्या धुंद संध्याकाळेचा साक्षीदार असणा-या त्या अजस्त्र आकाराच्या गिरीदुर्गाचं नाव "माणिकगड"!!!!! आकार सह्याद्रीच्या व्यक्तिमत्वाला शोभेल असा पण नाव मात्र एखाद्या बावनकशी रत्नासारखं !!!!
कर्नाळ्यावरून परतल्यापासूनच रायगड जिल्ह्यातल्या या आडवाटेवरच्या किल्ल्यानं मनात घर केलं होतं. पण …